Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.

Enerji, su ve diğer kaynakları verimli kullanan; kullanıcılarının sağlığını koruyan ve çalışma konusunda verimliliğini arttıran; atık, kirlilik ve çevresel bozulmayı azaltan binadır.

Güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git’ler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjilerdir.

Kullandığımız enerji miktarını; üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan, israf etmeden en doğru şekilde kullanmaktır.

Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların, çeşitli işlemlerden geçirilerek üretim sürecine yeniden dahil edilmesidir.

Daha az enerji harcayıp, daha fazla ışık üreten, bu sayede enerji tasarrufu elde edilmesine yardımcı olan aydınlatma sistemidir.

Hareketi algıladığında yanan, böylece bulunduğu ortamda hareket olmadığında devreye girmeyerek enerji tüketmeyen lambadır.

Enerjideki aktif gücün maksimum hale getirilerek, güç faktörünün düzeltilmesini ve verimin en üst noktaya yükseltilmesini sağlayan işlemi gerçekleştiren panodur.

Kompanzasyon panosunun iyileştirilmesi sonucu, aynı işin daha az elektrik harcanarak yapılabilmesi, böylece okulumuza daha az tutarlı elektrik faturası gelmesi sağlanacaktır.

Güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir.

Okullarımıza kurulacak güneş enerji santralleri ile okullarımız, ihtiyacı olan elektrik enerjisini kendisi üretmiş ve önemli ölçüde tasarruf sağlamış olacaktır.

Çevreye zarar veren yakıtlar kullanılarak sağlanan ısınmanın, çevre dostu bir yakıt olan doğalgaz ile yapılmasını sağlamak üzere binanın ısıtma sisteminin değiştirilmesidir.

Okulumuzun kazan dönüşümü yapıldığında, çevreye zararlı gaz salınımının neden olduğu çevre kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçilmiş olunacak, doğalgaz depolanma ve nakliye gerektirmediği için bu alanda da tasarruf sağlanacaktır.

Radyatör (kalorifer) üzerine takılan, takılı olduğu radyatörün ve oda sıcaklığının istenilen dereceye gelmesi durumunda otomatik olarak kendini kapatarak enerji tasarrufu sağlayan vanadır.

Radyatörlere takılacak termostatik vanalar sayesinde, bulunulan ortamın ihtiyaçtan fazla ısınması önlenerek, hem daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşacak hem de gereksiz miktarda enerji tüketiminin, israfın önüne geçilecektir.

Üzerinde sensör bulunduran ve kullanıcının elinden yansıyan kızılötesi ışın ile çalışmaya başlayarak musluktan su akmasını sağlayan musluk bataryasıdır.

Kullanıcı elini çektiğinde su akmaya devam etmeyecek ve musluğun açık kalması sonucu meydana gelebilecek su israfı önlenmiş olacaktır.

Musluğun ayarlanan sürede açık kalmasını, süre bitiminde kendiliğinden kapanmasını sağlayan sisteme sahip olan musluk bataryasıdır.

Belli bir süre sonra musluk kendiliğinden kapanacağından, musluğun açık kalması sonucu meydana gelebilecek su israfı önlenmiş olacaktır.

Kağıt, cam, metal, plastik atıkların, geri dönüştürülebilmesi amacıyla, diğer atıklardan farklı yerde biriktirilmesi için kullanılan kutulardır.

Ayrıştırılarak biriktirilen geri dönüştürülebilir atıklar yeniden imalat sürecine sokularak, yeni ürünler olarak karşımıza çıkacak, hem çöp olarak dünyamızı kirletmelerinin önüne geçilmiş hem de elde edilen yeni ürünler daha az maliyetle ortaya çıkmış olacaktır.

Sebze, meyve atıklarının işlenmesi sonucu doğal gübre (kompost) elde edilmesini sağlayan makinadır.

Elde edilen gübre, yeni yetiştirilecek sebze, meyve ve bitkilerin toprağına eklenerek üretime katkı sağlanacaktır.