environmental-2021-08-31-21-12-47-utc.jpg

Su

save-and-protection-earth-planet-2021-09-01-23-44-15-utc.jpg

Enerji

hand-of-woman-throwing-bottle-into-recycling-bin-2021-08-26-18-15-53-utc.jpg

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık

shutterstock_1471288775 (1)

Eğitim

Okullarımızda su tasarrufu sağlanmasına yönelik olarak;

 • Tüm bataryalar fotoselli / zaman röleli bataryalar ile değiştirilecek,
 • Yağmur suyunun bahçe sulamada kullanılması amacıyla depolanması için sistem kurulacak,
 • Öğrencilerimizin su kullanımını anlık olarak izleyebileceği, ara dönem raporları verebilen gösterge paneli kurulacaktır.

Okullarımızda enerji tüketiminin azaltılmasına ve yenilenebilir enerji sağlanmasına yönelik olarak;

 • Tüm aydınlatmalar LED aydınlatmalar ile değiştirilecek,
 • Sensörlü lambalar kullanılacak,
 • Kompanzasyon panoları kontrol edilecek ve iyileştirilecek,
 • Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulacak,
 • Isıtma kazan sistemi dönüşümü (doğalgaz dönüşümü) yapılacak,
 • Radyatörlere termostatik vana takılacak,
 • Öğrencilerimizin elektrik ve doğalgaz kullanımını anlık olarak izleyebileceği, ara dönem raporları verebilen gösterge paneli kurulacaktır.

Okullarımıza, öğrencilerin geri dönüşüm ve sıfır atık konularındaki farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak;

 • Sıfır Atık kütüphaneleri kurulacak,
 • Atıkların ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülebilir olanların üretime tekrar kazandırılmasını sağlamak için Sıfır Atık kutuları yerleştirilecek,
 • Sebze, meyve atıklarının işlenmesi sonucu doğal gübre (kompost) elde edilmesini sağlayan kompost makinaları kurulacaktır.

Proje kapsamındaki örnek uygulamalardan yola çıkılarak, öğrencilerimizin; sürdürülebilirliğin, enerji verimliliğinin, su tasarrufunun, atıkların yönetilmesinin, çevreye duyarlılığın, hem yerel hem de küresel düzeyde ne derece önemli olduğunu anlamalarını sağlayacak eğitimler verilecektir.

Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin de bu konudaki bilgilerinin ve deneyimlerinin artırılması sağlanacaktır.

Öğrencilerimize verilecek eğitimler, okullarda yapılan imalatları öğrencilerimizin görerek ve merak ettiklerini sorarak öğrenmelerini sağlayacak etkinliklerle desteklenecektir.

Proje kapsamında öğretmenlerimiz, günlük eğitim planlarında, geri dönüşüm ile ilgili, çocukların yaparak-yaşayarak öğrenebilecekleri ve doğayla direkt etkileşim içinde olabilecekleri proje temelli, oyun temelli etkinliklere daha sık yer verecekler, bu sayede çocuklarımızın bu konudaki farkındalıklarının hızla artırılması sağlanacaktır.

İmkanlar ölçüsünde, enerji üretim tesisleri, su kaynakları ve tarım uygulama alanlarına geziler düzenlenerek, öğrencilerimizin, her gün farkında olmaksızın tüketilen değerlerin tüketime hazır hale nerelerden geldiğini görerek öğrenmeleri sağlanacaktır.